عدم اتصال با وای فای خانگی

سلام ، متاسفانه با سه چهار روزی هست با وای فای اینترنت نمی توانم متصل شوم


از بروزترین نسخه جف هم استفاده می کنم
لطفاً اتصال وای فای خانگی را مجددا برقرار کنید

是不是手机上的 WIFI 里面,手动设置了(分享自其他联网设备的)代理?