زمان کم

کمبود زمان در کانکت شدن وابجاد راحل جهت تایم بیشتر

چرا روی سیستم عامل مک اصلا ران نمیشه؟ کسی میدونه؟